Den Země pro Beskydy

     Akce „Den Země“ byla z důvodu jarních vládních opatření v náhradním termínu 30. září 2020 od 9.00 hodin do 17.00 hodin ve farní zahradě a přilehlých venkovních prostorách. I v tomto termínu proběhla za přísnějších hygienických opatření. V dopolední části byla určena především mateřským školkám a základním školám. Po celý den rodinám s dětmi a široké veřejnosti. Počasí se nakonec aspoň trochu umoudřilo ze silných lijáků na drobný déšť. I v tomto sychravém počasí přišlo na akci kolem 760 účastníků. Akce byla pořádána ZŠ Komenského ve Frýdlantu a spolupracujícími subjekty náš spolek ZO ČSOP Lubno a dále Český svaz včelařů Frýdlant nad Ostravicí, Beskydy bez obalu – bezobalový obchod a další.

 

     Cílem akce bylo rozvíjet společensky odpovědnou politiku ochrany přírody a životního prostředí s ohledem na budoucí generace. Jednotlivá stanoviště na akci byla připravena společně
se spolupracujícími subjekty. Účastníci akce se seznámili s činnostmi v oblasti environmentální výchovy, badatelskými aktivitami, s praktickými činnostmi v oblasti ochrany přírody a krajiny, trvale udržitelného rozvoje a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.

     Náš spolek účastníky akce seznámil formou poznávačky se zajímavými a významnými místy v Beskydech, s živočichy žijícími v Beskydách, ve vodě a kolem vod, významem ochrany vody a jejím zadržování v krajině. Na stanovištích si děti také prakticky vyzkoušely na modelu vodního toku, jak voda odtéká z krajiny po regulaci, vybetonování vodního toku a jak to vypadá, když má řeka meandry, tůňky, voda odtéká pomalu a je v ní daleko větší rozmanitost živočišných i rostlinných druhů, ptáků a především hmyzu. Právě hmyz a ptáci jsou svým výskytem jedním z ukazatelů zdravé přírody a šetrného zemědělského hospodaření v krajině.

     Akce byla finančně podpořena MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s. a Mikroregionem Frýdlantsko-Beskydy.

.

                    Orez-mas-fb-zakladnivarianta                                    Logo-mikroregion

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Social