O nás

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Lubno je zapsaný pobočný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny.

 

 

Naše organizace byla založena 1. 4. 1992 v obci Lubno, která je místní částí Města Frýdlantu nad Ostravicí.

 

 

Naše činnost je velmi rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné mapování, pracujeme
s dětmi a mládeží (MOP Markazíni), provádíme osvětu veřejnosti, pořádáme výukové programy pro děti a mládež, účastníme se rozhodování ve správních řízeních a vyvíjíme řadu dalších aktivit.

Od roku 2019 máme akreditováno Beskydské ekocentrum, které se zaměřuje na osvětovou a výukovou činnost
v oblasti ekologie, přírody a její ochrany.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

Social